Aloe Vera χοληστερίνη και τριγλυκερίδια

Τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων στο αίμα αποτελούν μια κατάσταση που ονομάζεται υπερλιπιδαιμία και η οποία σε μακροπρόθεσμη βάση μπορεί να είναι επικίνδυνη για τον οργανισμό.

Τα τελευταία χρόνια το επιστημονικό ενδιαφέρον για την επίδραση της κατανάλωσης Αλόης στην κατάσταση αυτή έχει συγκεντρώσει αρκετά το επιστημονικό ενδιαφέρον καθώς ολοένα και περισσότερες επιστημονικές έρευνες για τη δράση της δημοσιεύονται στα ιατρικά και φαρμακευτικά επιστημονικά περιοδικά.

Όπως αναλύεται από την American Heart Association, το περιοδικό του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Υγείας Medline και τη Βρετανική Υπηρεσία Υγείας, τα τριγλυκερίδια είναι ένα είδος λιπιδίων που υπάρχουν στο αίμα και ο ρόλος τους είναι να αποθηκεύουν την ενέργεια που δεν χρησιμοποιεί το σώμα μας έτσι ώστε όταν χρειαστεί να υπάρχει μια άμεση πηγή ενέργειας για τον οργανισμό. Υψηλές τιμές τριγλυκεριδίων στο αίμα έχουν συνδεθεί με την αθηροσκλήρωση, την αύξηση των πιθανοτήτων καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικών επεισοδίων καθώς και άλλων παθήσεων των αρτηριών και της καρδιάς.

Η χοληστερόλη από την άλλη πλευρά είναι μια κηρώδης ουσία που προέρχεται τόσο από το ίδιο το ανθρώπινο σώμα όσο και από τη διατροφή μας. Η χοληστερόλη σχηματίζεται στο ήπαρ και κυκλοφορεί στον οργανισμό μέσω του αίματος ενώ υπάρχει επίσης στις ζωΪκές τροφές και στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Όταν η διατροφή μας περιλαμβάνει μεγάλες ποσότητες από κορεσμένα λίπη και trans λίπη τότε ο οργανισμός παράγει μεγαλύτερες ποσότητες χοληστερόλης. Υπάρχουν δύο τύποι χοληστερόλης: αυτή που βρίσκεται στις λιποπρωτεΐνες χαμηλής πυκνότητας (LDL) και αυτή που βρίσκεται στις λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας (HDL).

Η LDL χοληστερόλη (κακή χοληστερόλη) μεταφέρει το λίπος περιφερικά σε όλο το σώμα. Αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, η LDL χοληστερόλη προσκολλάται στα τοιχώματα των αρτηριών, με αποτέλεσμα η διάμετρος των αγγείων να στενεύει. Οι αλλαγές αυτές αυξάνουν την τάση ανάπτυξης θρόμβων στο αίμα. Αν ένας θρόμβος σχηματιστεί και φράξει μια αρτηρία που έχει ήδη στενέψει (θρόμβωση), είναι δυνατόν να προκληθεί καρδιακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η HDL χοληστερόλη (καλή χοληστερόλη) συλλέγει τα λίπη από την περιφέρεια του οργανισμού και τα μεταφέρει πάλι πίσω στο ήπαρ. Αυξημένη τιμή HDL χοληστερόλης ισοδυναμεί με μείωση του κινδύνου εναπόθεσης σωματιδίων λίπους στα τοιχώματα των αρτηριών. Αυξημένος λόγος HDL:LDL, δηλαδή αυξημένα επίπεδα HDL ως προς αυτά της LDL χοληστερόλης, προστατεύουν από καρδιαγγειακές ασθένειες.

Ο Agarwal (1985) στην εκτενή του έρευνα σε 5000 ασθενείς με αθηρωσκλήρωση, διαβητικούς και μη, διαπίστωσε ότι η καθημερινή κατανάλωση 100gr γέλης Aloe Vera και 20 gr άγριου ρυζιού psyllium οδήγησε σταδιακά, για το 95% των ασθενών, στη μείωση της κακής χοληστερόλης, την αύξηση της καλής χοληστερόλης και τη μείωση των τριγλυκεριδίων στο αίμα προς τις φυσιολογικές τους τιμές με αποτελέσματα που μπορούσαν να παρατηρηθούν από τη δεύτερη εβδομάδα της ένταξης τους στη διατροφή τους.

Ανάλογα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και σε πλήθος ερευνών μετά τη μεγάλη έρευνα του Agarwal, τόσο κατά τις δεκαετίες του 80’ και 90’ (Yongchaiyudha κ.α, 1996; Nassiff κ.α., 1993; Ghannam κ.α, 1986, Chalaprawat, 1997). Μάλιστα στην έρευνα του Nassiff κ.α. τα αποτελέσματα της μείωσης της κακής χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων και της αύξησης της καλής χοληστερόλης ήταν ορατά από την 4η εβδομάδα χορήγησης ακόμη και σε δόσεις μόλις των 10ml ημερησίως.

Τα παραπάνω συμπεράσματα επιβεβαιώθηκαν και από νεότερες έρευνες (Devaraj, Jialal R, Jialal κ.α, 2009; Yagi, Hegazy, Kabbash κ.α.,2009; Rajasekaran, Ravi,  Sivagnanam κ.α.,2006; Kim, Kim, Kwon κ.α 2009) που διεξήχθησαν σε ανθρώπους και ζώα ενώ η διερεύνηση της επίδρασης της Αλόης στα επίπεδα της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων αποτελεί αντικείμενο και σε ακόμη πιο σύγχρονες έρευνες.

Στην έρευνα των Soni, Mochi & Gahlot (2014) βρέθηκε ότι η καθημερινή κατανάλωση 60ml χυμού Aloe Vera είχαν ως αποτέλεσμα τη στατιστικά σημαντική μείωση των επιπέδων της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων τόσο στους υγιείς όσο και στους διαβητικούς συμμετέχοντες στην έρευνα τόσο σε διάστημα 15 ημερών όσο και ενός μήνα.

Παράλληλα στην έρευνα των Alinejad-Mofrad κ.α. (2015) βρέθηκε ότι η καθημερινή κατανάλωση 500mg αποξηραμένης Aloe Vera σε μορφή χαπιών είχε στατιστικά σημαντική επίδραση στη βελτίωση του λιπιδικού προφίλ τους η οποία παρατηρήθηκε από την 4η εβδομάδα της έρευνας και υπήρξε ακόμη πιο σημαντική στην 8η εβδομάδα οπότε και ολοκληρώθηκε η έρευνα.

Τέλος, σε μετά-έρευνα των Zhang, Liu, Liu, Zhao και Tian που δημοσιεύτηκε το 2016 στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nutrients, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα, από τις κλινικές έρευνες που ανέλυσαν, ότι η Aloe Vera είναι αποτελεσματική στη μείωση της ολικής χοληστερόλης, την αύξηση της καλής χοληστερόλης (HDL), τη μείωση της κακής χοληστερόλης (LDL) και των τριγλυκεριδίων, με την τελική επίδραση ωστόσο να διαφέρει από έρευνα σε έρευνα, καθώς στις έρευνες χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές ποσότητες Aloe Vera και διαφορετικά προϊόντα για διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Από τις παραπάνω έρευνες η κατανάλωση Aloe Vera στο πλαίσιο της καθημερινής δίαιτας φαίνεται να σχετίζεται με τη μείωση της κακής χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων στο αίμα και την αύξηση της καλής χοληστερόλης, λειτουργώντας προστατευτικά απέναντι στην αθηροσκλήρωση, τα καρδιακά επεισόδια και τη συνολική υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος.

Ωστόσο όπως παρατηρούν τόσο ο Soni, κ.α. (2014) όσο και ο Zhang κ.α. (2016) τα θετικά αυτά αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιβεβαιωθούν από εκτενείς σε μέγεθος και διάρκεια κλινικές μελέτες καθώς η Aloe Vera μπορεί να αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό στοιχείο για την ανθρώπινη υγεία και ποιότητα ζωής.

Βιβλιογραφία – Πηγές

Agarwal, S. (1985). Prevention Of Atheromatous Heart Disease. Angiology, Vol 36, Number 8

Alinejad-Mofrad, S., Foadoddini, M. , Saadatjoo S.A. & Shayesteh, M. (2015). Improvement of glucose and lipid profile status with Aloe vera in pre-diabetic subjects: a randomized controlled-trial. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, 14:22

American Hearth Association. (2014). About Cholesterol.  Ανακτήθηκε από http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/Cholesterol/AboutCholesterol/About-Cholesterol_UCM_001220_Article.jsp#.WC9jc31SLPM

Chalaprawat M. (1997). The hypoglycemic effects of aloe vera in Thai diabetic patients. Journal of Clinical Epidemiology; 50, S3

Devaraj S, Jialal R, Jialal I, et al. (2009). Effect of aloe vera supplements in patients with prediabetes. Federation of Americal Societies for Experimental Biology Journal ,23:900.7.

Ghannam, N., Kingston, M.,  Al-Meshaal, I.A., Tariq, M.,  Parman, N.S. & Woodhouse, N. (1986). Antidiabetic Activity Of Aloes: Preliminary Clinical & Experimental Observations. Hormone Research, 24, 288-294

Kim K, Kim H, Kwon J, Lee S, Kong H, Im SA, Lee YH, Lee YR, Oh ST, Jo TH, Park YI, Lee CK, Kim K (2009). Hypoglycemic and hypolipidemic effects of processed Aloe vera gel in a mouse model of non-insulin-dependent diabetes mellitus. Phytomedicine, 16: 856-863.

Nasiff, H.A., Fajardo, F.R., Velez F, et al, (1993). Efecto del aloe sobre la hiperlipedemia en pacientes refractarios a la dieta. Revista Cubana de Medicina General Integral. 9:43-51.

National Health Service of England. (2015). High cholesterol. Ανακτήθηκε από http://www.nhs.uk/Conditions/Cholesterol/Pages/Introduction.aspx

National Institutes of Health (2012) .Cholesterol Levels: What You Need to Know. Medline Plus, V.7, N 2. Ανακτήθηκε από https://medlineplus.gov/magazine/issues/summer12/articles/summer12pg6-7.html

Rajasekaran S, Ravi K, Sivagnanam K, et al. (2006) Beneficial effects of Aloe vera leaf gel extract on lipid profile status in rats with streptozotocin diabetes. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 33:232–7.

Soni, Y., Mochi, R. & Gahlot, G. (2014). Effect of Aloe Vera Juice on Diabetic and Diabetic Retinopathy Subjects. Indian Journal of Life Sciences,  4(1), pp 41-45

Yagi A, Hegazy S, Kabbash A, et al. (2009). Possible hypoglycemic effect of Aloe vera L. high molecular weight fractions on type 2 diabetic patients. Saudi Pharmaceutical Journal. 17:209–15.

Yongchaiyudha, S.,  Rungpitarangsi, V., Bunyapraphatsara, N. & Chokechaijaroenporn, O. (1996) Antidiabetic activity of Aloe vera L. juice. I. Clinical trial in new cases of diabetes mellitus. Phytomedicine ,3, 241–243.

Zhang, Y., Liu, W., Liu, D., Zhao, T. & Tian, H. (2016). Efficacy of Aloe Vera Supplementation on Prediabetes and Early Non-Treated Diabetic Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Nutrients, 8, 388

img1  drink1mpoukali_testaloe-plant